Compassie

De afgelopen dagen ben ik veel met het onderwerp compassie bezig geweest.

Op 12 november is het Charter for Compassion officieel ondertekend door o.a. de Dalai Lama en Desmond Tutu.

Charter for Compassion? jazeker, voornamelijk gebaseerd op de zgn. “golden rule”: wees empathisch en  plaats jezelf in andermans schoenen. Behandel anderen zoals je graag zelf behandeld wilt worden. En weiger, in elke omstandigheid, daden te verrichten die anderen schaden….

Iets nieuws? Nee, maar wel – ieder geval voor mij- toch heel moeilijk om deze regel consequent te volgen…. Heel goed dat dit weer eens stevig is “neergezet”. En daarom hierbij geen link, geen verder verhaal, maar gewoon de volledige tekst.

Ik wens ons in het nu en later veel succes in het volgen van dit handvest!

Handvest voor Compassie

Het principe van compassie of mededogen ligt ten grondslag aan alle religieuze, ethische en spirituele tradities; steeds opnieuw wordt daarmee een beroep op ons gedaan alle anderen te behandelen zoals wij zélf behandeld willen worden.

Compassie is onze drijfveer om ons onvermoeibaar in te zetten voor het verzachten van het leed van onze medeschepselen, om terug te treden uit het middelpunt van onze wereld en een ander voor het voetlicht te plaatsen, en om recht te doen aan de onschendbare heiligheid van ieder mens en een ieder, zonder enige uitzondering, te behandelen met volstrekte waardigheid, billijkheid en respect.

Daarbij hoort tevens de opdracht om er zowel in het openbare als in het privé-leven voor te waken geen enkele vorm van leed te veroorzaken. Door gewelddadig te handelen, door de kwaliteit van het leven van een ander te verslechteren, door de grondrechten van die ander te misbruiken of te ontkennen, en door haat te zaaien met laatdunkende uitingen over anderen – zelfs over onze vijanden – doen wij de menselijkheid die wij allen met elkaar delen geweld aan. Wij erkennen dat wij er niet in zijn geslaagd een leven te leiden vervuld van compassie en dat sommigen uit naam van hun religieuze overtuiging het totale menselijke leed zelfs groter hebben gemaakt.

Daarom roepen wij iedere man en vrouw op om compassie opnieuw te maken tot de kern van moreel handelen en van religie ~ terug te keren naar het oude principe dat iedere interpretatie van geschriften die aanzet tot geweld, haat of minachting geen enkele legitimiteit heeft ~ garant te staan voor de verstrekking van correcte en respectvolle informatie over andere tradities, godsdiensten en culturen aan jongeren ~ positieve waardering van culturele en religieuze verscheidenheid te stimuleren ~ bij te dragen aan medeleven, gebaseerd op kennis, voor het leed van alle mensen, ook van hen die wij als onze vijanden zien.

Het is van wezenlijk belang dat wij compassie in onze gepolariseerde wereld maken tot een duidelijke, lichtende en dynamische kracht. Indien compassie is geworteld in principiële vastbeslotenheid om uit te stijgen boven egoïsme, kan zij politieke, dogmatische en religieuze grenzen slechten. Als product van onze wezenlijke afhankelijkheid van elkaar, speelt compassie een fundamentele rol binnen menselijke relaties en bij een volwaardig mensdom. Compassie voert naar verlichting en is onmisbaar voor het realiseren van een eerlijke economie en een harmonieuze wereldgemeenschap die in vrede leeft met elkaar.

 

logo cfc

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

2 Comments on “Compassie”

 • Peter van Dijken
  19 November, 2009, 11:33

  Hi Hubrien, een prachtig handvest.

  Ik sta er volkomen achter, maar… Ik ben ook maar een mens. Ik ben enorm bang dat er in deze wereld misbruik van compassie zal worden gemaakt. Dat compassie niet gezien wordt als een uiting van kracht, maar als teken van zwakte.

  Dit handvest leidt tot innerlijke twijfel. Ik sta in veel gevallen ook hard in het leven, onderken de bedreigingen in de wereld, zie ook het gevaar van bepaalde religieuze stromingen, probeer me daar ook tegen te verzetten in woord en gedrag.

  En nu lees ik dit, en denk ik: waar ben ik mee bezig? Het zijn prachtige woorden. Het is een handvest dat op de eerste pagina van alle kranten waar dan ook ter wereld moet worden afgedrukt. Het zijn woorden waarnaar elk mens op zoek is, het is een oplossing die iedereen wil (uitzonderingen daargelaten).

  Hoe moet ik hiermee omgaan? Ik denk dat ik er gewoon mee aan de slag moet. Maar ik blijf maar een mens, met z’n menselijke gedrag.

  Bedankt voor deze blog, hoop dat er meer blijven volgen.

  Much Aloha,
  Peter

 • 19 November, 2009, 12:50

  Wauw Peter, wat een eerlijke en daardoor krachtige bijdrage, dankjewel!
  En ik hoop dat er hiervan meer volgen!

  hartelijke groet,
  Hubrien

Leave a Comment