Groen Geld en… Duurzaam beleggen!

In een vorig blog heb ik de huidige stand van zaken beschreven over de combinatie banksparen en “Groen Geld”. Leuk dat daar veel vragen en reacties op gekomen zijn: ze zijn altijd welkom!

Deze keer wil ik het hebben over “Groen Geld” en beleggen. En dat betekent dus: duurzaam beleggen. Wat verstaan we eigenlijk onder de term “duurzaam” ? En wat onder de term “beleggen”? Nou, over beide woorden kan ik wel een paar blogs volschrijven, maar laat ik het hier even op twee korte definities houden, hebben we nog wat meer ruimte voor concrete voorbeelden!

Duurzaam beleggen zijn alle vormen van investeringen, waarbij we, naast risico en rendement, nauwkeurig kijken naar de gevolgen voor mens en milieu. De “3 P’s” in de juiste volgorde dus: People, Planet, Profit.

De afgelopen jaren heb ik met veel mensen hierover gesproken en heel veel mogelijkheden voorbij zien komen, van super-alternatief tot super-commercieel… Want de afgelopen jaren is duurzaamheid behoorlijk “hot” geworden. Pluspunt daarvan is dat bedrijven eigenlijk gewoon niet meer zonder een serieus MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)-beleid kunnen. Aandachtspunt is natuurlijk dat gewoon 100% commerciële clubs websites/beleggingen van een semi-groen sausje voorzien, om zo mee te kunnen liften op de “Groen Geld” hausse…

Je zult begrijpen dat ik in mijn planningen altijd duurzame beleggingen van harte aanbeveel bij mijn relaties. En met positieve reacties! In dit blog richt ik me dan ook specifiek op een aantal voor particuliere beleggers goed bereikbare duurzame beleggingsmogelijkheden.

Dat betekent dus dat ik hier vooral kijk naar investeren via beleggingsfondsen en niet zozeer in individuele bedrijven of initiatieven. Op de site van de VBDO (duurzame beleggers) kun je overigens veel informatie vinden over individuele bedrijven.

Ok, duurzame beleggingsfondsen, waar kunnen we die vinden? En liefst in Nederland natuurlijk! Laten we beginnen bij de in Nederland meest bekende “hofleveranciers” : ASN en Triodos bank. Deze twee banken (die ook wat betreft duurzaam sparen met kop en schouders boven de andere banken uitsteken) hebben beiden een aantal toegankelijke en goed presterende beleggingsfondsen die in iedere beleggingsportefeuille passen.

Naast ASN en Triodos bank hebben de meeste banken/vermogensbeheerders wel één of meerdere duurzame fondsen, zoals ING, ABNAMRO, Robeco, Kempen. Sommige vermogens beheerders hebben zelfs een specifieke duurzame modelportefeuille: bv. NNEK met “Duurzaam mozaïek”.

Naast de Nederlandse fondsen zijn er natuurlijk wereldwijd een behoorlijk aantal specifieke duurzame fondsen, maar dat gaat me hier wat te ver. Als je wilt kun je daar zelf uitgebreid naar zoeken, bv. via Morningstar. Ook binnen het zgn. “indexbeleggen” zijn er een aantal goede mogelijkheden tegenwoordig, bv. via iShares van Blackrock.

Er zijn trouwens steeds meer adviseurs die je kunnen helpen met je keuze voor duurzame fondsen. Een groeiende groep gebruikt hiervoor een speciale site voor beleggingsfondsen: “Fondsenplatform”. Dit is een initiatief van NNEK waardoor adviseurs dus je -actief of passief- kunnen helpen met het bouwen en beheren van je portefeuille!

Zelf heb ik een vijftal duurzame modelportefeuilles (variërend van voorzichtig tot offensief) gebouwd, waarin een gebalanceerde mix zit van een aantal grotere en kleinere duurzame fondsen: “Groen Goud“! Wil je daar meer over weten, moet je even een berichtje sturen! Juni 2015 is de speciale “Groen Goud” site online gekomen.

website_homepagina_GroenGoud

Waar ik het nog niet over heb gehad is het soort beleggingsfonds waarin je je duurzame geld belegt, bv. aandelen- of obligatiefondsen. En dat ga ik hier ook niet doen, want dat is uiteraard per persoon en situatie verschillend! Meestal komt, op basis van een stappenplan en een beleggings- of risicoprofiel een voor iedere klant passende modelportefeuille tot stand. De AFM doet overigens hard haar best om dit waar mogelijk te harmoniseren: bijna iedere bank/vermogensbeheerder heeft momenteel namelijk zijn eigen profielen en invulling daarvan…

Kosten: ook nog niet over gehad…maar natuurlijk wel heel belangrijk! Ook bij deze specifieke fondsen zie je behoorlijk wisselende beheersvergoedingen. Bekijk, of vraag dus altijd naar de kosten die in fondsen zitten, want die bepalen een behoorlijk deel van je rendement!

Zoals je hier –en in de vele links- hebt kunnen lezen is er nogal wat te vertellen over “Groen Geld” in duurzame beleggingsfondsen. In een blog als deze moet ik me natuurlijk beperken, maar ik hoop en verwacht dat je weer wat houvast hebt gekregen… En elke Euro die we duurzaam sparen of beleggen is er weer eentje die werkt voor jouw persoonlijke en onze gezamenlijke toekomst!

Heb je over dit “Groen Geld” artikel vragen en/of opmerkingen, dan nodig ik je van harte uit om deze hieronder te delen!

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Comment