Groen geld en…banksparen! Update voorjaar 2013

“Voorjaar 2013” betekent voor veel adviseurs –waaronder ondergetekende- heel veel bezig zijn (geweest) met het bekijken van aflossingsmogelijkheden van hypotheken.

En dan vooral het kijken naar mogelijke nieuwe producten, omzettingen en verhogingen van bestaande aflossingspolissen en bankspaarrekeningen: 1 april 2013 is namelijk de deadline om nieuwe producten te “koppelen” aan de hypotheek, of om bestaande producten te verhogen.

Door de slechte en onduidelijke politieke besluitvorming hebben “we” per saldo maar een paar maanden de tijd gekregen om met relaties te kijken wat in hun situatie een goed advies kan zijn.
Wat mij betreft: een typisch voorbeeld van de hedendaagse onzorgvuldige en haastige manier waarop in de politiek besluiten worden genomen…

In mijn geval liggen er ook heel veel hypotheek-woekerpolis vragen van mensen die graag voor 1 april willen weten wat ze met hun polis moeten doen.
Goed, dat kan natuurlijk allemaal niet in zo’n korte periode, dus dat betekent vaak met beperkte tijd en informatie samen beslissen wat wijsheid is in ieders persoonlijke situatie.

Natuurlijk wel een mooie gelegenheid om samen met de mensen te kijken naar de duurzaamheid van de beleggingen binnen de beleggingsverzekeringen, bankspaarrekeningen en beleggersrekeningen.
En wat fijn om dan te ervaren hoe belangrijk de meeste mensen het tegenwoordig vinden dat hun beleggingen duurzaam worden geïnvesteerd!

Door de bouw van de 100% duurzame “GroenGoud” beleggingsportefeuille die binnenkort “live” gaat heb ik zelf ook weer veel tijd en aandacht mogen en moeten besteden aan de mogelijkheden van “Groen Geld” beleggingen –en dat was en is geen straf- !

Voor deze blog beperk ik me echter tot bankspaarproducten en beleggingsverzekeringen. De mogelijkheden van banksparen heb ik in een eerder (veel gelezen en hooggewaardeerd) blog beschreven: lees hier alles daarover.

Ik maak daarom een klein “uitstapje” naar de al een paar jaar massaal in de afvalbak gegooide beleggingsverzekeringen…
Geen discussie over de oude generatie woekerpolissen: bij bijna allemaal is het advies omzetten of stoppen! Niet laten voortwoekeren dus, want dat is volstrekt overbodige hoge kosten maken!
Maar bij de nieuwe generatie producten zitten toch wel een paar goede producten met lage, transparante kosten en ruime keuze in duurzame beleggingsfondsen.

…maar/en dat is een mooi artikel voor een volgend blog: duurzame beleggingsverzekeringen…het moet niet gekker worden…

Intussen is het advies: blijf actief met je aan de hypotheek gekoppelde polis of bankspaarrekening: ook na 1 april 2013 kun je namelijk prima je polis of rekening aanpassen/omzetten. Wat niet meer kan is een bestaand product verhogen of een nieuw product fiscaal vriendelijk koppelen aan je hypotheek.

Dat betekent gewoon dat je ook met jouw product kunt gaan “groen geld” beleggen: als bankspaarrekening, beleggingsverzekering of beleggersrekening: goed nieuws lijkt me dat, in deze toch wat economisch gure tijden….Ga dus naar je bank of adviseur en vraag wat de mogelijkheden zijn in jouw geval. En als je daar niet verder komt dan meld je je gewoon hieronder met je vraag: ik zorg voor een kloppend “groen geld” antwoord…!

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Comment